Oprogramowanie Multitablica Book&Edu

 

Oprogramowanie interaktywne do monitora lub tablicy IR10 z otwartą licencją dożywotnią pozwala na instalację i korzystanie w danej szkole na wielu komputerach w szkole

 

1)        Oprogramowanie jest w języku polskim.

2)        Całe oprogramowanie Serii Multitablica w tym oprogramowanie Book&Edu, wspomaga nauczyciela w jego kreatywnych lekcjach.

3)        Oprogramowanie posiada narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, między innymi : różnokolorowe pisaki, pędzle zakreślacze, pisaki tekstury, predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne).

4)        Definiowanie łączy do dowolnych obiektów.

5)        Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych.

6)        Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy linii.

7)        Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów

8)        Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów.

9)        W pełni edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca obrazki, grupy grafik i gotowe szablony.

10)     Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczas lekcji.

11)     Eksport do formatu:

 1. a)plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT)
 2. b)lików Microsoft Word 97-2003 (DOC)
 3. c)plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL)
 4. d)plików Adobe Portable Document (PDF)
 5. e)plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF)
 6. f)uniwersalnego formatu .IWB

12)     Wstawianie plików wideo, audio, łączy do innych obiektów i stron internetowych.

13)     Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

14)     Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego.

15)     Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt).

16)     Możliwość zakrywania treści ekranu.

17)     Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel).

 1. Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich wymaganych w obowiązującej podstawie.
 2. Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości.
 3. Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach  (graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec) wymaganych w obowiązującej  podstawie 
 4. Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych Każda przestrzenna figura musi mieć możliwość przekręcania (obrotu) o zadany kąt.
 5. Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych 
 6. Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaci y=f(x).
 7. Biblioteka   podstawowych   wzorów    i    wykresów    matematycznych,    proste  (z aktywnymi wzorami ax+by+c=0), parabole ( z aktywnymi wzorami y=ax2+bx+c, x=ay2+by+c, (x-h)2=2p(y-k), (y-k)2=2p(x-k)), hiperbole (z aktywnymi wzorami), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne   z   aktywnymi  wzorami,   dowolne   funkcje   kołowe   z aktywnymi
 8. wzorami.
 9. Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej.
 10. Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami
 11. Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych
 12. Możliwość przygotowania „doświadczenia chemicznego / fizycznego”
 13. Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania
 14. Biblioteka minimum 20 podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji
 15. Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej
 16. Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny
 17. Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny

Pełny system oprogramowania Multitablica w tym Book&Edu są instalowane na komputerach w całej szkole

Aktywna tablica to program dla szkół. Tablica interaktywna to przyszłość, która nadchodzi do polskiego szkolnictwa. Tablica interaktywna to unowocześnienie dla szkół, którego potrzebują. Monitor dotykowy to przyszłość, która już nadeszła, teraz już w większym wydaniu jako monitor interaktywny.

Aktywna tablica to nowoczesne wydanie staromodnych tablic dla polskich szkół. Innowacja idzie z każdym krokiem a tablica aktywna jest udoskonaleniem szkół. Monitor interaktywny daje duże możliwości, a program aktywna tablica jest głównie dla szkół, ale nie tylko.

Tablica interaktywna może być stosowana również w biznesie, monitor dotykowy sprawdził się już nie raz w tej szeroko pojętej branży, zaś monitor interaktywny na pewno wzbogaci cenne spotkania. Monitor dotykowy to także monitor interaktywny w programie aktywna tablica Innowacyjnego Centrum Technologii. Tablica aktywna daje wiele możliwości już teraz mają Państwo okazję skorzystać z oferty.

Monitor interaktywny będzie służył długie lata, zestaw tablica aktywna to także monitor dotykowy i tablica interaktywna,  dlatego też warto zainwestować w program aktywna tablica. Tablica aktywna to tablica interaktywna na spotkanie biznesowe lub do klasy lekcyjnej.